שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על אופי החיים בקיבוץ? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

האם ביקרתם באחד מהקיבוצים בארץ? תארו את מאפייני המקום. (בדיקת ידע קודם, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:02: מה היו העקרונות והערכים המנחים של החיים בקיבוצים הראשונים? (סיכום מידע)

תזמון 03:03: כיצד באה לידי ביטוי התרומה של הקיבוצים בראשית ימיה של המדינה? (סיכום מידע)

תזמון 04:28: איזה הווי אפיין את הקיבוצים בעבר לעומת הקיבוצים כיום? (סיכום מידע, השוואה)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מה היו לדעתכם היתרונות והחסרונות באורח החיים השיתופי של הקיבוצים? האם הייתם רוצים לחיות בקיבוץ במתכונת הישנה שלו? הסבירו את תשובתכם. (טיעון, העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות, סיכום מידע, השוואה)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הקיבוץ. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.