שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על המנהגים השונים של חג החנוכה? מדוע חוגגים חג זה? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם חוגגים את חג החנוכה? כיצד? (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:26: אילו שלושה מרכיבים יוצרים בערה? (סיכום מידע)

תזמון 1:55: מה ההבדל בין מנורת בית המקדש לחנוכייה? מהו ההסבר למספר הקנים בחנוכייה? (סיכום מידע)

תזמון 3:04: למה שימשו לפידים בעת העתיקה, וכיצד משתמשים בהם כיום? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מדוע חג החנוכה מכונה חג האור? אילו מנהגים הנהוגים בחנוכה קשורים לאור? (העלאת השערות, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין חג החנוכה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:07 מופיע איור של שלושת המרכיבים הדרושים לבערה. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולעבור עם התלמידים על שלושת המרכיבים ולתת דוגמאות לחומרי בערה אפשריים ומקורות חום. שערו מה יקרה אם יחסר מרכיב אחד, וכיצד מידע זה יכול לתרום לנו במניעת שרפות.