שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהם הכתבים הקדומים ביותר שנכתבו בעברית? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

באילו מדינות בעולם מדברים עברית? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:33: מהן השפות השמיות? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:57: מה גרם ליהודים להפסיק לדבר בעברית? (פענוח מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 04:00: מדוע היה צורך להמציא מילים חדשות בעברית? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

המילים פיצה, טלפון ואקדמיה הושאלו משפות אחרות. מדוע לדעתכם ישנן מילים בעברית שנלקחו משפות אחרות? האם אתם מכירים מילים נוספות בעברית שהושאלו משפות זרות? (הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין השפה העברית. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 03:57 מופיע איור של אליעזר בן יהודה, מחיה השפה העברית, עם מילים שחידש. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, כדי לחדד את תרומתו של אליעזר בן יהודה לשפה העברית. הסתכלו במילים שהוא חידש, ונסו להבין מדוע בחר דווקא בהן. בקשו מהתלמידים לבחור בשלושה חפצים מחיי היומיום שלהם, להמציא להם שמות חדשים, ולהסביר מדוע בחרו דווקא בשמות אלו.