שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על יהודה המכבי? מה אתם יודעים עליו ועל התקופה שבה הוא חי? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

מה הייתם רוצים לדעת על החשמונאים? (העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:22: אילו גזרות הטיל אנטיוכוס על היהודים ומדוע? (סיכום ידע, פענוח מידע)

תזמון 04:09: במה שונה מדיניותו של יונתן מזו של אחיו יהודה, וכיצד מדיניות זו באה לידי ביטוי? (סיכום ידע, פענוח מידע)

תזמון 05:00: אלו הישגים מדיניים השיגו שמעון ויורשיו עד לכיבוש הארץ על ידי הרומאים? (סיכום ידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מה הקשר בין סיפורם של החשמונאים לחג החנוכה, וכיצד קשר זה בא לידי ביטוי במנהגי החג? (טיעון, הסקת מסקנות)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין החשמונאים (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 03:33 רואים את מנורת בית המקדש ואת החנוכייה. עצרו את הסרטון בתזמון זה, ודונו בקשר שבין המנורות. ציינו את ההבדלים בין המנורה לחנוכייה, והסבירו מדוע קיימים הבדלים אלה.