שאלות לדיון לפני הצפייה:

אילו איברים אתם מכירים בגוף האדם? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

מהי מערכת? האם אתם מכירים מערכות בגוף האדם? ציינו אילו מערכות ומה תפקידן. (העלאת אפשרויות, סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:21: הסבירו את הקשר בין מערכת השלד למערכת השרירים. (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 03:58: מה מניע את מערכת הדם, וכיצד מערכת הדם מסייעת למערכת הנשימה? (סיכום מידע)

תזמון 05:48: אילו פעולות אנחנו מסוגלים לבצע בזכות השדרים שמעבירה מערכת העצבים? (סיכום ידע)

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

חשבו: האם אפשר לוותר על אחת ממערכות הגוף, אם כן, על איזו? הסבירו. (פענוח מידע, סיעור מוחות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מערכות הגוף. (העלאת השערות, טיעון)

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.