שאלות לדיון לפני הצפייה:

מדוע אנו חוגגים את ל"ג בעומר? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, טיעון)

איך אתם מציינים את ל"ג בעומר? (חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:06: מדוע נהוג להדליק מדורות בל"ג בעומר? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:09: מהי הדרך המומלצת להדלקת מדורה? (סיכום מידע)

תזמון 03:10: מדוע צריך להימנע מהבערת חומרים כמו פלסטיק, ניילון ומתכת? (סיכום מידע, פענוח מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסרטון תום מציין שחשוב לשמור על איכות הסביבה, לכן כדאי להימנע מהדלקת מדורות מרובות. כיצד הדלקת מדורות פוגעת בסביבה? מהם החסרונות של הדלקת מדורות? (הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מדורות ל"ג בעומר. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:15 מופיע איור של גפרור כבוי בשל חוסר חמצן. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהשתמש באיור כדי להמחיש לתלמידים מה נדרש לצורך הבערת אש. הסבירו מה התנאים המיטביים לבערה. אפשר לערוך את הניסוי שבסרטון עם התלמידים בכיתה.