שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם יודעים מה פירוש המושג “הרעיון המרכזי” בהתייחסות לקטע כתוב כלשהו? (בדיקת ידע קודם)

האם אתם יודעים איך מוצאים את הרעיון המרכזי בקטע טקסט? (חיבור רגשי)

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:12: מה ההבדל בין נושא לרעיון מרכזי בפסקה או במאמר? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:14: מהו הנושא ומהו הרעיון המרכזי בפסקה שתום קרא? (העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות, פענוח מידע)

תזמון 05:41: לעתים קשה למצוא את הרעיון המרכזי. על פי הסרטון, אילו שיטות מקלות את מציאת הרעיון המרכזי? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

האם לדעתכם יכול להיות טקסט שאין בו רעיון מרכזי? כיצד מצב זה עלול להשפיע על הטקסט? (הסקת מסקנות, טיעון, סיבה ותוצאה)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הרעיון המרכזי. (העלאת השערות, טיעון)

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.