שאלות לדיון לפני הצפייה:

הסתכלו סביב בחדר שבו אתם נמצאים. אילו חומרים שונים אתם יכולים לזהות בסביבתכם? (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

מדוע חשוב לדעתכם למדוד מסה או נפח של חומר? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:04: מהם השימושים של השיטה המטרית במחקר? מדוע חשוב שהמדענים ברחבי העולם משתמשים בשיטה זו? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:15: מה ההבדל בין מסה למשקל? (סיכום מידע, השוואה)

תזמון 04:07: מדוע קשה יותר למדוד נפח של עצם שצורתו אינה ישרה? איך עוזר השימוש בדחיקה כדי להתגבר על בעיית המדידה של עצמים כאלה? (סיכום מידע, השוואה, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

האם לדעתכם יכול להיות חומר בסביבתנו שאין לו מסה? (טיעון, סיכום מידע, הסקת מסקנות)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין מדידת חומרים (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

 

טיפ למורה!

בתזמון 04:40 מופיע איור הממחיש את המושג צפיפות חומר. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולחדד את המושג צפיפות. להציג חומרים שונים ולנסות לשער לאיזה מהם צפיפות גבוהה יותר: חרוז מפלסטיק או חרוז מברזל? קופסת תכשיטים מעץ או קופסת תכשיטים מזכוכית? חשבו יחד איך נצליח לענות על שאלה זו בלי לדעת את הנפח ואת המסה של החומרים שציינו. כמו כן נסו לשער מה קורה לחומר כאשר מחממים אותו. האם הצפיפות גדלה או קטנה?