שאלות לדיון לפני הצפייה:

הסבירו את המושג אמצעי תקשורת. הביאו דוגמאות לאמצעי תקשורת שאתם מכירים. (בדיקת ידע קודם)

האם קרה לכם פעם שרציתם לקנות מוצר כלשהו בגלל פרסומת שראיתם? (חיבור ריגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 3:46: מדוע עלינו להיות מודעים להטיות השונות בתוכן שאליו אנו נחשפים באמצעי התקשורת? (סיכום מידע, טיעון, הסקת מסקנות)

תזמון 5:28: באילו תכסיסים המפרסמים משתמשים כדי לשכנע אותנו לקנות מוצר כלשהו? (סיכום מידע, טיעון, הסקת מסקנות)

תזמון 7:18: מדוע כדאי לצרוך מידע ממגוון של מקורות, ולא להסתמך רק על מקור אחד כמו רשת חברתית? (סיכום מידע, העלאת השערות, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

כיצד מה שלמדתם מן הסרטון ישפיע על אופן התייחסותכם לתכנים המפורסמים באמצעי התקשורת? הסבירו את תשובתכם. (הסקת מסקנות, טיעון, סיבה ותוצאה)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לאוריינות מדיה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 4:47 מופיע איור המציג בפנינו את המושג פרסום סמוי, במקרה הזה כחלק מסרט. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, להסביר לתלמידים מה זו פרסומת סמויה, ולשאול באילו מקרים לדעתם משתלם לחברות להשקיע בפרסומת סמויה. בקשו מהתלמידים להביא לשיעור הבא דוגמאות מפרסומות סמויות שהם שמו לב אליהן.