שאלות לדיון לפני הצפייה:

חפצים רבים סביבנו עשויים מתכת. תנו כמה דוגמאות לחפצים כאלה, ונסו לשער מדוע נבחרה המתכת כחומר גלם לחפצים אלה. (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

מה הייתם רוצים לדעת על מתכות? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:38: מהן התכונות הפיזיקליות של המתכת? (סיכום מידע)

תזמון 02:54: תנו דוגמאות למתכות טבעיות. היכן אפשר למצוא מתכות מסוגים אלה בכדור הארץ? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:46: מהי סגסוגת? תנו דוגמה למתכת מסוג סגסוגת. (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מתכת היא משאב טבעי. הסבירו מדוע משאב זה עלול להיעלם מהעולם בעתיד. (טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין מתכות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

החל בתזמון 01:07 מופיעה שורה של תכונות פיזיקליות של מתכות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבקש מהתלמידים למצוא דוגמה לסוג של מתכת המתאים לכל אחת מהתכונות, ולקשר בין תכונת המתכת לשימוש בה.