שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על יונקי ביב? שערו מה מקור השם "יונק ביב". (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות)

מה הייתם רוצים לדעת על יונקי ביב? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:00: באילו מקומות בעולם חיים יונקי הביב? אילו בעלי חיים נמנים עם קבוצת יונקים זו? (סיכום מידע)

תזמון 02:16: מה המאפיינים של יונקי הביב? במה הם שונים מיונקים רגילים? (סיכום מידע, טיעון, השוואה)

תזמון 03:46: בסרטון מתוארים הברווזן וקיפודן הנמלים. בחרו באחד מהם, ותארו את התכונות ואת המאפיינים שלו. (פענוח מידע, סיכום ידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

יונקי הביב חיים באוסטרליה, בטסמניה ובגינאה החדשה. הסתכלו במפה שבתזמון 0:46. מה המשותף למקומות אלה? שערו מדוע יונקי ביב אינם חיים בישראל. (העלאת השערות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין יונקי ביב. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:17 אפשר לראות את יונקי הביב. עצרו את הסרטון בתזמון זה, והפכו את התמונה למרכז של שמש אסוציאציות. בקשו מהתלמידים להציע תכונות המשותפות לבעלי חיים אלה, על פי התמונה ועל פי המוצג בסרטון.