שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי דמוקרטיה? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

האם אתם יודעים מהו פרלמנט ומהי שיטת הבחירות בישראל? (בדיקת ידע קודם, העלאת השערות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:25: מהו פרלמנט? כיצד נקרא הפרלמנט בישראל ומה תפקידו? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:36: הסבירו את המושגים קואליציה ואופוזיציה. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 05:22: באילו דרכים אפשר להפיל ממשלה על פי שיטת הממשל בישראל? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מהם החסרונות והיתרונות של ריבוי מפלגות בכנסת? תנו דוגמאות מכנסת ישראל המורכבת ממגוון דעות: מפלגות דתיות, חרדיות, ערביות, מפלגות שמאל וימין. (טיעון, הסקת מסקנות, העלאת השערות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין השיטה הפרלמנטרית בישראל. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 01:40 מופיע איור של הרשות השופטת, המחוקקת והמבצעת. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים מה תפקידה של כל רשות ומה הקשר ביניהן. הסבירו כיצד החוקים המתקבלים בכנסת משפיעים על פעולות הממשלה ועל החלטות מערכת המשפט, וכן כיצד החלטות השופטים משפיעות על פעולות הממשלה ועל החוקים המתקבלים בכנסת.