שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה משמעות הפועל זחל? אילו סוגי בעלי חיים זוחלים אתם מכירים? (ידע קודם)

במה שונים לדעתכם הזוחלים משאר בעלי החיים? (העלאת השערות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:19: מהם קווי הדמיון בין בני אדם לזוחלים? (בדיקת ידע נרכש)

תזמון 03:08: כיצד הלטאות והנחשים מריחים את סביבתם? (בדיקת ידע נרכש)

תזמון 04:03: במה שונים צבי הים וצבי היבשה מסוגים אחרים של זוחלים? (ידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

הזוחלים נחלקים לארבע קבוצות עיקריות: לטאות, נחשים, צבים ותנינאים.

ציינו במה הם דומים ובמה הם שונים. אפשר להייחס בין היתר גם לתזונתם, למבנה גופם, לדרך שבה הם בוקעים וכו' (השוואה, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר שלהם לזוחלים. (השערת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

עצרו את הסרטון בתזמון 5:22, וציינו את קווי הדמיון והשוני בין היונקים, הזוחלים והציפורים. כדי להתייחס לציפורים אפשר להשתמש בידע כללי, או להפנות את התלמידים לסרטון בריינפופ על ציפורים.