שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על המנהגים השונים של חג שבועות? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם חוגגים את חג שבועות? כיצד? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 00:43: לחג השבועות שמות שונים. מהם? הסבירו את המשמעויות של שמות החג השונים. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:00: מהי ספירת העומר? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:49: מהם שבעת המינים, ומה הקשר שלהם למנהגי חג השבועות בימי קדם? (סיכום מידע, העלאת השערות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בחג השבועות מתקיימים מנהגים שונים. תארו מנהגים אלה והסבירו את הקשר הסמלי שלהם לחג. הוסיפו מנהגים לשבועות שאתם מכירים ממשפחתכם או מסביבתכם הקרובה. (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין שבועות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.