שאלות לדיון לפני הצפייה:

 מה אתם יודעים על חג הסיגד? מדוע לדעתכם חוגגים חג זה? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

שערו מהי משמעות המילה סיגד. (בדיקת ידע קודם, השערת השערות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 00:58: מדוע חגגו היהודים באתיופיה את חג הסיגד? (סיכום מידע)

תזמון 02:50: כיצד חגגו יהודי אתיופיה את חג הסיגד באתיופיה?  (סיכום מידע)

תזמון 04:26: מה ההבדל בין חגיגות הסיגד באתיופיה לאלה הנערכות בארץ? מה גרם לשינוי? (סיכום מידע, השוואה)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ישראל הכירה בחג הסיגד כחג רישמי. מה לדעתכם עומד מאחורי החלטה זו? מה החשיבות של עניין זה לדעתכם? (סיכום מידע,השערת השערות, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין חג הסיגד. (השערת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:23 מופיע איור של מפה הממחישה את הניתוק של הקהילה היהודית באתיופיה משאר הקהילות היהודיות בעולם. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה ולהסביר לתלמידים שדווקא בגלל הריחוק מקהילות יהודיות אחרות במשך אלפי שנים, התפתחו בקהילה היהודית באתיופיה מנהגים שיחודיים רק לה כמו חג הסיגד. אפשר להתייחס גם לחגים נוספים ולשאול את התלמידים על מאכלים ומנהגים אופייניים לקהילות שמהם מגיעים הוריהם.