שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה לדעתכם מרמז המשפט, "תום רץ כמו צ'יטה", על האופן שבו תום רץ? (חיבור רגשי, סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

האם שמעתם בעבר את המושג לשון ציורית? נסו לשער מהי משמעות מושג זה. (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:08: מהו דימוי? (פענוח מידע, סיכום מידע)

תזמון 1:32: מה הכוונה במשפט "ושיניו הן כפגיונות"? (פענוח מידע, סיכום מידע)

תזמון 2:27: מה ההבדל בין דימוי למטאפורה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

תום מתאמן הרבה כדי להיות חזק גופנית. כתבו משפט המתאר את אימוניו של תום תוך שימוש בדימוי או במטאפורה. (טיעון, סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין דימויים ומטאפורות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:07 מוצגים שני משפטים, באחד דימויים ובאחד מטאפורה. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהדגיש את המשותף ואת השונה בין שני אמצעים ספרותיים אלו.