שאלות לדיון לפני הצפייה:

אילו רשתות חברתיות אתם מכירים, וכיצד משתמשים בהן? (בדיקת ידע קודם)

האם אתם משתמשים ברשתות החברתיות? הסבירו כיצד אתם משתמשים בהן, ואם אינכם משתמשים, מדוע. (חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 2:36: כיצד הרשתות החברתיות מרוויחות כסף מהשימוש שלנו? (פענוח מידע)

תזמון 3:29: כיצד הרשתות החברתיות מעודדות את השימוש בהן? (זיהוי גורמים והשלכות, הסקת מסקנות, טיעון)

תזמון 4:45: בסרטון נאמר: "חשוב להפעיל שיקול דעת לפני שמפרסמים משהו". מדוע? (הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מהם היתרונות והחסרונות של השימוש ברשתות החברתיות? (טיעון, השוואה, סיכום מידע)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין רשתות חברתיות. (העלאת השערות, טיעון)

  

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 3:52 מופיע איור הממחיש בפנינו התנהגות של מתסיס ברשת המכונה "טרול". אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשוחח על "טרולים" ועל התנהגות פוגענית ברשת. כיצד המשתמשים האחרים מרגישים בגלל כך, ואיך עלינו להתנהג ברשת החברתית?