שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על המנהגים השונים של חג הסוכות? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם חוגגים את חג הסוכות? כיצד? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:50: מהם ארבעת המינים? מה ההבדל בינם לבין שבעת המינים? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 2:51: כיצד נקראים הימים שבין החג הראשון לחג השני של סוכות? הסבירו את הכינוי שניתן לימים אלה. (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 3:44: מה מקור המנהג של בניית הסוכות בחג? (סיכום מידע, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

במסורת היהודית נהוגים מנהגים שונים בחג הסוכות. תארו מנהגים אלה, והסבירו את הקשר הסמלי שלהם לחג הסוכות. (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין סוכות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:36 מופיע לוח שנה שמסומנת בו תקופת חג הסוכות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולחדד עם התלמידים את מועדי החגים: סוכות, שמיני עצרת, שמחת תורה ומשמעותם. כמו כן אפשר להסביר את משמעות המושג חול המועד – להראות את הימים האלה בלוח השנה, ולהסביר על ההתנהלות שלנו בימי חול המועד – מה נהוג לעשות בימים אלה על פי המסורת היהודית.