שאלות לדיון לפני הצפייה:

מדוע לדעתכם אנו חוגגים את ט"ו בשבט? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, טיעון)

האם אתם מציינים את ט"ו בשבט? אם כן, כיצד? (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:58: מהו מעשר עני, וכיצד מצווה זו קשורה לט"ו בשבט? (סיכום מידע)

תזמון 02:53: כיצד הפך ט"ו בשבט לחג הנטיעות? (סיכום מידע)

תזמון 03:58: מדוע נהוג לאכול פירות יבשים בט"ו בשבט? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

בסרטון מוזכר סדר ט"ו בשבט ומנהגיו. במה דומה סדר ט"ו בשבט לסדר פסח ובמה הוא שונה ממנו? (הסקת מסקנות, השוואה)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין ט"ו בשבט. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:13 בסרטון מופיע איור המציין את שבעת המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבדוק אם התלמידים יודעים מהם שבעת המינים, מה ההבדל בינם לבין ארבעת המינים, ומדוע לדעתם נבחרו דווקא סוגי גידולים אלה כמייצגי השפע החקלאי של ארץ ישראל..