שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על בעלי חיים המסווגים כ"חולייתנים"? מה משותף לדעתכם שערו מה משותף… לבעלי חיים אלה? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

האם אתם מכירים בעלי חיים שאין להם עצמות בגופם? (העלאת אפשרויות, סיעור מוחות, חיבור רגשי)

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 0:54: מה המשותף לבעלי חיים המסווגים כ"חולייתנים"? (סיכום מידע)

תזמון 1:21: מהם ההבדלים בין בעלי חיים פויקילותרמיים לבין בעלי חיים הומיאותרמיים? (פענוח מידע, השוואה)

תזמון 3:50: מהם מאפייני היונקים ומדוע נכללים לוותינים בקבוצה זו? (פענוח מידע, טיעון, השוואה)

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

הסבירו כיצד מבנה הגוף של החולייתנים השונים תורם להם בסביבות המחייה השונות?(טיעון, סיכום מידע, פענוח מידע)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, איפה הנושאים?  ושערו מה הקשר ביניהם ובין בעלי החוליות. (העלאת השערות, טיעון)

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

טיפ למורה!

בתזמון 1:30 מופיעה רשימה של מחלקות בעלי החיים הנכללות בקבוצת החולייתנים. ניתן לעצור בנקודה זו ולבקש מהתלמידים לאפיין כל מחלקה מבחינת טמפרטורת הגוף, כיסוי כסות  גוף, אופן הרבייה, מאפיינים מיוחדים ועוד. בקשו מהם לתת דוגמאות שונות לכל אחת ממחלקות אלה.

בסרטון עצמו לא מופיע המידע על כל המחלקות לכן מומלץ להשתמש בו כסיכום הנושא.