שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם ראיתם פעם שרפות יער? האם שמעתם על שרפות יער שפרצו בישראל? (ידע קודם)

מה לדעתכם גורם שרפות יער? (העלאת השערות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:44: מדוע יש סבירות גבוהה יותר לשרפות במזג אוויר יבש? (ידע)

תזמון 03:41: כיצד מערכות אקולוגיות נסמכות על שרפות היער? (זיהוי גורמים והשלכות)

תזמון 04:54: כיצד שינויי האקלים עלולים לגרום שרפות יער? (זיהוי גורמים והשלכות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

מה נוכל לעשות כדי לעזור במניעת שרפות יער? (זיהוי גורמים והשלכות, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר שלהם לשרפות יער. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

עצרו את הסרטון בתזמון 2:14, ובו שלושת מרכיבי הבערה. בקשו מהתלמידים לתת דוגמאות לחומרי דלק ולמקורות חום. הסבירו על חשיבות החמצן במשולש זה.