שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על האחים רייט? מה אתם יודעים עליהם? (בדיקת ידע קודם)

איך נראה לדעתכם המטוס הראשון? (העלאת אפשרויות והשערות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 3:42: האחים רייט חקרו את תעופת הציפורים. במה סייע להם מחקר זה בעיצוב מטוסם? (הסקת מסקנות)

תזמון 4:57: במה דומה מערכת הבקרה הבסיסית של מטוס מודרני לזו שהייתה במטוסם של האחים רייט? (השוואה)

תזמון 7:20: מה הייתה מטרת התצוגות שערכו האחים רייט, והאם אכן הושגה? (פענוח מידע, סיבה ותוצאה)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

האחים רייט הפגינו התמדה לכל אורך דרכם המקצועית. שתפו מקרה שבו אתם התמדתם והצלחתם. (הסקת מסקנות, העלאת השערות, טיעון, רפלקציה)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הסרטון   "האחים רייט". (העלאת השערות)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:08 מופיע איור מוצלח המציג בפנינו את המטוס הראשון.            אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולערוך עם התלמידים השוואה בין המטוס הראשון למטוסים של ימינו מבחינת העיצוב, אופן ההנעה, השימושים האפשריים ועוד.