שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על מלחמת העולם השנייה או על התקופה שבה התרחשה? (סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

מה הייתם רוצים לדעת על מלחמת העולם השנייה? (העלאת אפשרויות, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 2:36: גרמניה ראתה בחוזה ורסאי הסכם בינלאומי שנועד להשפיל אותה. מדוע? (סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

תזמון 5:43 : מדוע תקיפת ברית המועצות בידי גרמניה נחשבת כטעות גורלית? (סיכום מידע)

תזמון 7:02 הנחיתה בחופי נורמנדי הייתה נקודת מפנה במלחמה. מה קרה במהלכה, ואיזה שינוי חל בעקבותיה? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

הפעם היחידה בהיסטוריה שבה נעשה שימוש בפצצת אטום הייתה במלחמת העולם השנייה. מדוע לדעתכם מדינות רבות חוששות משימוש בפצצת האטום? (העלאת אפשרויות, טיעון, השוואה, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מלחמת העולם השנייה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 5:01 מופיעה סצנה המתארת כניסת רכבת למחנה אושוויץ-בירקנאו בפולין. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבדוק עם התלמידים מה מסמלת מבחינתם תמונה זו. מומלץ גם לשאול מה מסמלת העובדה שבמקביל למאמץ המלחמתי הגדול שלה המתואר בסרטון, עסקה גרמניה בהשמדת העם היהודי.