שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על יום כיפור ומשמעותו במסורת היהודית? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם ומשפחתכם מציינים את יום כיפור? כיצד? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות, חיבור רגשי)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:46: אילו איסורים נהוגים ביום כיפור על פי המסורת היהודית? מה מטרתם? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 3:06: מהי המשמעות של חשבון נפש? מדוע חשבון הנפש והמנהגים השונים חשובים על פי המסורת? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 4:44: כיצד נקראת התפילה המסיימת את יום כיפור? מדוע היא נקראת כך? (סיכום מידע, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

כיצד המנהגים המסורתיים של יום כיפור יכולים לדעתכם לסייע לפתוח את השנה החדשה? (הסקת מסקנות, סיכום ידע, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין יום כיפור. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:22 מופיע איור של לוח השנה, ובו מסומנים עשרת ימי תשובה הנקראים גם הימים הנוראים. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר את משמעות המושג ימים נוראים. לחלופין, אפשר לשאול את התלמידים מדוע לדעתם ימים אלו נקראים הימים נוראים.

כמו כן אפשר לספור יחד את הימים מראש השנה עד יום כיפור, וכך להבין את המושג "עשרת ימי תשובה".