הנושא השנתי של שנת הלימודים תש"ף הוא ערבות הדדית, והוא ישולב בתוכניות הלימודים השונות. על פי משרד החינוך, ערך הערבות ההדדית משקף סולידריות, אמפתיה וחמלה כלפי החלקים השונים והגוונים הרבים של החברה הישראלית. כאן בבריינפופ ריכזנו בשבילכם מגוון סרטונים, תכנים, פעילויות ומשאבים נוספים ללמידה ולהוראה, המתאימים לנושא השנתי, ויכולים להעשיר את העיסוק בנושא בכיתות הלימוד ומחוצה להן.

שמים דגש – ערבות הדדית

ריכזנו למענכם מבחר סרטונים הקשורים לנושא השנתי, ועוסקים במגוון הקהילות בארץ וכן באישים ובאירועים בתולדות ישראל, המסמלים את ערכי הערבות ההדדית, הסולידריות והחמלה. כללנו במקבץ גם סרטונים העוסקים באישי מופת בהיסטוריה העולמית המשקפים בדמותם ערכים אלה. במקבץ תמצאו סרטונים כמו: דונה גרציה, יאנוש קורצ'אק, מהטמה גנדי ועוד. בנוסף תוכלו להיעזר במשאבי למידה, כמו באתגר המופיע ב-הדרוזים ובמערכי השיעור בנושאים העפלה, המאבק לעלייה מברית המועצות ועוד.

 

כתבה – כולנו ערבים זה לזה

כיצד לתווך את נושא הערבות ההדדית לתלמידים? בחרנו לחלק את העיסוק בנושא לשלושה צירים נושאיים שימחישו את ערכי הסולידריות, האמפתיה והחמלה בתחומים שונים ומגוונים. בכל אחד מצירים אלה אנחנו מציעים מבחר סרטונים ומשאבי למידה כדי להעשיר את העיסוק הבית ספרי בנושא.

 

פעילות – בעקבות הערבות ההדדית

הצעה לפעילות קבוצתית ולעבודת חקר שבהן יבחרו התלמידים בדמות מופת המגלמת בפועלה את ערך הערבות ההדדית, יתעמקו בה, ויציגו את תוצאותיהם במגוון תוצרי למידה אפשריים.