צפו בסרטון דמוקרטיה באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. מהי משמעות המילה דמוקרטיה? מה מיוחד בשיטת שלטון זו?
  2. באתונה העתיקה הונהגה דמוקרטיה ישירה, וברומא – דמוקרטיה ייצוגית. מהם ההבדלים בין שתי צורות שלטון אלה? התייחסו לאופן בחירת השליטים בכל שיטה ולאופן הדיון וההצבעה על חוקים.
  3. איזה סוג דמוקרטיה קיימת בישראל? הסבירו והביאו דוגמאות הממחישות את הדמוקרטיה בחיי האזרחים.
  4. בחרו באחת מהמשימות הבאות:
  • חפשו כתבה בעיתון, באינטרנט או הציגו נושא אקטואלי ששמעתם עליו בחדשות, ובו מופיע עקרון הדמוקרטיה. הסבירו בקצרה את הקשר בין הנושא שבחרתם לדמוקרטיה.
  • אתם יועצים למדינה דמיונית קטנה ובה רק 300 אזרחים. התבקשתם להמליץ לתושבי המדינה על שיטת ממשל שתהיה טובה להם. על מה תמליצו ומדוע?

הכינו כרזה או מצגת שתתמוך בהמלצה שלכם.

שתפו את הכיתה או את המורה בתוצר שלכם.

PDF