סרטון זה מומלץ לצפייה לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי ולחטיבות ביניים.

 

לכל אחד מהנספים בשואה סיפור חיים משלו.

אחד הסיפורים הידועים ביותר הוא של הסופר אלי ויזל. צפו בסרטון אלי ויזל וזיכרון השואה. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי או עם ציון, לבחירתכם.

מלאו את המשימות הבאות:

  • סכמו בקצרה את סיפור החיים של אלי ויזל: היכן נולד ובילה את ילדותו? מה היו האירועים המרכזיים בחייו בתקופת השואה? איזה מקום היה לחוויות שחווה בשואה בחייו הבוגרים?
  • מה לדעתכם אפשר ללמוד מהדרך שבה התמודד אלי ויזל עם החוויות הקשות שחווה בתקופת השואה?
  • כיצד לדעתכם ההיכרות עם סיפור החיים של אלי ויזל עוזרת לכולנו לשמר את זיכרון השואה?
  • כתבו מכתב דמיוני לאלי ויזל. במכתב כתבו כיצד חשתם במהלך הצפייה בסרטון, ואילו אירועים במהלך חייו הרשימו אתכם ביותר ומדוע.
PDF