צפו בסרטון התמצאות במפה באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

1. הגדירו: מהי מפה?

2. מהם סוגי המפות המתוארים בסרטון? מה משותף לכל סוגי המפות?

3. בחרו בסוג אחד של מפה, והסבירו מה הוא מתאר ומה מייחד אותו.

4. שרטוט מפה:

*שרטטו מפה של מרחב כלשהו שאתם נמצאים בקרבתו. תוכלו לבחור בשכונה או ברחוב שלכם, בגן המשחקים, בבית הספר, בחדר שלכם או בכל מרחב אחר שאתם מכירים.

*הקפידו על קנה מידה נכון ועל הכיוונים.

*הציגו במפה:

   • כותרת המציינת את המרחב שבחרתם ואת סוג המפה.
   • שושנת רוחות המצביעה על כיווני המפה.
   • קנה מידה.
   • מקרא לצבעים ולסמלים במפה.
   • שתפו את הכיתה ואת המורה במפות שהכנתם.

   *הפעילות מתאימה לשיעור סינכרוני עם פעילות א-סינכרונית וחזרה לסגירה במליאה.

    

   מחוון תשובות למורה:

   1. מפה היא אמצעי לייצוג המרחב ולתיאורו.

   2. בסרטון מוזכרים סוגי המפות הבאים:

   מפה פיזית

   מפה מדינית

   מפה היסטורית

   מפה כלכלית

   מפה גאולוגית

   מפה טופוגרפית

   מפת אקלים

   המשותף לכל סוגי המפות: שרטוט דו ממדי של מרחב נתון, סימון כיוונים, קנה מידה, מקרא של הסימנים והצבעים המופיעים במפה, סימון קווי אורך ורוחב.

   4. שיתוף התוצרים יכול להיות בווטסאפ, במרחב הכיתתי או בכל אמצעי תקשורת אחר שיש לכם עם התלמידים.

PDF