צפו בסרטון מדידת חומרים באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. הגדירו את המושגים הבאים, וציינו באילו כלי מדידה מודדים אותם, ומהן היחידות של כל אחד מהם.

                מסה

                נפח

                צפיפות

  1. מה ההבדל בין מסה למשקל?
  2. לפניכם עצם שהמסה שלו היא 200 גרם, ומשקלו על כדור הארץ 12 ניוטונים. מה תהיה המסה שלו על הירח? מה יהיה משקלו?
  1. חפשו ברשת ומצאו את הסיפור של ארכימדס וכתר הזהב. קראו את הסיפור, וכתבו את ההסבר המדעי לתובנות שלו.

מחוון והערות למורים

הפעילות נתונה לשיקול המורים בהתאם לחומר הנלמד בכיתה.

הפעילות מתאימה לשיעור סינכרוני עם פעילות א-סינכרונית וחזרה לסגירה במליאה.

מחוון תשובות

  1. מסה היא מידה לכמות החומר, החלקיקים, שגוף מכיל. מסה נמדדת במשקל או במאזניים, בגרמים או בקילוגרמים.

נפח מתאר את גודל החלל שגוף תופס במרחב. נמדד בסמ"ק או במ"ל. נפח נמדד בעזרת משורה או בכלי מדידה כימי. אפשר למדוד נפח של חפץ גם בהכנסתו למים ומדידת כמות המים שיצאו.

צפיפות מודדת עד כמה עצם מסוים כבד ביחס לגודלו, כלומר אם האטומים מסודרים במבנה צפוף שבו הם קרובים זה לזה או במבנה מרווח יותר. היא מחושבת על ידי חלוקת המסה בנפח ונמדדת בגרם/ בסמ"ק או בגרם/ לליטר.

  1. משקל הוא יחידה המראה את השפעת כוח הכבידה על עצם כלשהו. הוא נמדד בניוטונים ולא בגרמים. בעוד משקל יכול להשתנות במקומות שונים, המסה של עצם מסוים, כמות החומר שבו, תמיד נשארת קבועה.
  2. מסת העצם בירח תישאר 200 גרם, ואילו משקלו יהיה שני ניוטון.
  3. שני חפצים ששוקלים אותו הדבר ועשויים מאותו חומר צריכים להיות בעלי נפח שווה (על פי הנוסחה של צפיפות).

אם שני חפצים שוקלים אותו הדבר אך אינם בעלי אותו הנפח, הצפיפות שלהם שונה, לכן הם אינם עשויים מאותו החומר. ארכימדס השווה בין הכתר ובין גוש זהב (שהיו בעלי אותו משקל) ומצא שנפחם שונה, לכן הסיק שהם אינם עשויים מאותו החומר, כלומר הכתר אינו זהב טהור.

PDF