צפו בסרטון סוגי אנרגיה באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: אילו סוגי אנרגיה מוזכרים בסרטון? ...
צפו בסרטון קשרים כימיים באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: האם הגזים האצילים יוצרים קשרים כ...
צפו בסרטון מבנה החומר-אטומים באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: מקור השם אטום הוא ביוונית ע...
צפו בסרטון שינויים במצבי הצבירה באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: האם התכונות הכימיות של ח...
צפו בסרטון פלסטיק באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: מהו פולימר? כתבו דוגמאות לפולימרים טבע...
צפו בסרטון מדידת חומרים באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: הגדירו את המושגים הבאים, וציינו ...
צפו בסרטון הטבלה המחזורית באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: מה היתרון של הטבלה המחזורית? א...
צפו בסרטון משאבי טבע באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: מהו משאב טבע? ציינו שלושה משאבי טבע...
צפו בסרטון מתכות באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי. מלאו את המשימות הבאות: מהו מקורן של המתכות שבני האדם עושים בהן...