צפו בסרטון קשרים כימיים באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. האם הגזים האצילים יוצרים קשרים כימיים? נמקו את תשובתכם.
  2. הסבירו מדוע הקשר הקוולנטי מכונה קשר שיתופי. הביאו דוגמה.
  3. הסבירו על החומר CCl4. מדוע נוצרו הקשרים בין ארבעת אטומי המימן לאטום הפחמן? בתשובתכם התייחסו למספר האלקטרונים החיצוניים שיש לכל אחד מהאטומים במולקולה.
  4. כתבו מהם השותפים בקשר היוני ומה מאפיין אותם.
  5. הכינו דגם של מולקולה מחפצים ביתיים:

א.    לפניכם שורה של חומרים: מים, פחמן דו חמצני, אתאן, מתאן, מתיל ברומיד. בחרו בחומר אחד, ובררו את נוסחתו הכימית במרשתת (הערה: המורה יכולה לבחור ברשימת החומרים).

ב.    כתבו את הנוסחה הכימית של החומר, וציינו את האטומים המרכיבים את המולקולה.

ג.     בנו דגם של המולקולה בעזרת חפצים ביתיים. יצגו את האלקטרונים החיצוניים בעזרת קיסמים, שיפודים, חוטי צמר וכדומה.

ד.    צלמו את שלבי הכנת ההדגם והוסיפו הסבר לכל תמונה. אפשר לצלם את שלבי הכנת הדגם וליצור סרטון אנימציה (Stop motion).

העלו את התוצרים למרחב הווירטואלי המשותף.

 

מחוון והערות למורים

הפעילות מתאימה לשיעור סינכרוני עם פעילות א-סינכרונית וחזרה לסגירה במליאה.

מחוון תשובות

  1. הגזים האצילים אינם יוצרים קשרים כימיים מאחר שהם בעלי שמונה אלקטרונים חיצוניים, זהו מצב יציב מבחינה כימית.
  2. בקשר הזה כל אטום משתף באותו מספר של אלקטרונים. לדוגמה: H2 – כל אטום מימן משתף באלקטרון אחד כך שבכל אטום מימן נמצאים שני אלקטרונים. כל אטום תורם אלקטרון אחד לקשר.
  3. הפחמן הוא בעל ארבעה אלקטרונים חיצוניים, לכן הוא קושר ארבעה מימנים, כשכל מימן תורם לקשר אלקטרון אחד, והפחמן תורם אלקטרון אחד לכל מימן, כך שכל מימן הוא בעל שני אלקטרונים והפחמן בעל שמונה אלקטרונים.
  4. קשר יוני נוצר בין מתכת לאל-מתכת. הוא נוצר בין יוני המתכת החיוביים ובין יוני האל-מתכת השליליים. בין היונים החיוביים ליונים השליליים קיימים כוחות משיכה חשמליים, והם נקראים קשר יוני.
PDF