צפו בסרטון הטבלה המחזורית באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

 1. מה היתרון של הטבלה המחזורית? איך היא תורמת להבנת היסודות?
 2. כיצד נקבע המספר האטומי של יסוד?
 3. בחרו באחד מהטורים הבאים: טור 1, טור 2, טור 17 או טור 18.

      א. כתבו את ארבעת היסודות הראשונים שמופיעים בטור (מלמעלה למטה).

      ב. מה מיוחד מבחינת סידור האלקטרונים ביסודות אלו?

       ג. האם הטור משתייך לקבוצת המתכות או האל-מתכות?

 1. בחרו באטום של יסוד מסוים, ותארו את האטום שבחרתם בעזרת חפצים ביתיים או ציור.
 • זכרו לכלול בייצוג את כל מרכיבי האטום.
 • צלמו את התוצר שלכם, ושתפו את הכיתה בתמונה.
 1. הכינו תעודת זהות ליסוד מסוים.

כתבו את שם היסוד, את סמלו הכימי, את המספר האטומי שלו ואת מצב הצבירה שלו.

 • האם יש לו צבע? האם הוא מוליך חום וחשמל?
 • ציינו מי גילה אותו, ומה השימושים שעושה בו האדם.
 • שתפו את הכיתה ואת המורה בתעודת הזהות שהכנתם.

 

מחוון והערות למורים

הפעילות מתאימה לשיעור סינכרוני עם פעילות א-סינכרונית וחזרה לסגירה במליאה.

מחוון תשובות

 1. הטבלה המחזורית מסדרת את היסודות בסדר מסוים לפי מספרם האטומי, כך שאפשר לצפות מראש את התכונות של יסוד מסוים.
 2. המספר האטומי של היסודות נקבע על פי מספר הפרוטונים שבגרעין.
 3. בפעילות דומה השתמשו תלמידים בכדורים, בגולות, בפירות ועוד כדי להמחיש. שיתוף תמונת התוצרים יכול להיות בווטסאפ, במרחב הכיתתי, או בכל אמצעי תקשורת אחר שיש לכם עם התלמידים.
 4. אפשר להכין מראש תבנית של תעודת זהות ולשלוח לתלמידים.

PDF