צפו בסרטון מבנה החומר-אטומים באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. מקור השם אטום הוא ביוונית עתיקה. מה משמעותו? האם כיום משמעות השם מתאימה לו?
  2. ציירו את מבנה האטום, וציינו את שמות החלקיקים בציור. ציינו איזה מטען חשמלי יש לכל חלקיק.
  3. מהו מספר אטומי? מה הוא מייצג?
  4. הנוסחה הכימית של מים היא H2O. אילו אטומים מרכיבים את מולקולת המים? מה מספרו של כל אחד מהיסודות במולקולת המים?
  5. הכינו תשבץ בעזרת מחולל התשבצים עם המושגים שהוזכרו ביחידה זו: אטום, מולקולה, פרוטון, נויטרון, אלקטרון, מספר אטומי, טבלה מחזורית ועוד…

 

מחוון והערות למורים

הפעילות מתאימה לשיעור סינכרוני עם פעילות א-סינכרונית וחזרה לסגירה במליאה.

מחוון תשובות

  1. מקור המילה אטומים במילה היוונית אטומוס, שפירושה: לא מתחלק. כיום יודעים שהאטום מתחלק ובעל חלקיקים קטנים יותר.
  2. האטום מורכב מהחלקיקים הבאים: פרוטונים (בעל מטען חשמלי חיובי), נויטרונים (ללא מטען חשמלי) ואלקטרונים (בעל מטען חשמלי שלילי). בציור כדאי לשים לב שהפרוטונים והנויטרונים נמצאים בגרעין האטום, והאלקטרונים מקיפים את הגרעין (אין צורך לציין את קליפות/רמות האלקטרונים).
  3. היסודות בטבלה המחזורית מסודרים לפי מספרם האטומי. מספר אטומי מייצג את מספר הפרוטונים באטום.
  4. שני אטומי מימן ואטום אחד חמצן מרכיבים את מולקולת המים.

מימן מספרו 1.

חמצן מספרו 8.

PDF