צפו בסרטון מרידות ברומאים באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. בסרטון מרידות ברומאים רואים שתי קבוצות עיקריות של יהודים שחיו בישראל, שהחליטו לפעול באופן שונה מול הכובש הרומי: הצדוקים והפרושים. באיזו דרך פעולה תמכה כל קבוצה? אילו אתם הייתם חיים בתקופה הזו, לאיזו קבוצה הייתם משתייכים מבין השתיים ומדוע?
  2. השוו בין המאבק של היהודים בזמן מרד בר כוכבא לבין המאבק של היהודים בזמן הקמת המדינה. אילו קבוצות השתתפו במאבק? במי נאבקו? מה היה ההבדל בגישה של כל קבוצה?
  3. בסרטון מרידות ברומאים דובר על המחלוקות הפנימיות בעם היהודי שהובילו לשנאת חינם. האם אתם חושבים שגם בימינו יש שנאת חינם בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית? היכן אפשר לראות זאת, ומה לדעתכם יכולות להיות ההשלכות שעלולות להיגרם בגלל שנאת חינם?
  4. כיצד לדעתכם אפשר להקטין את שנאת החינם בחברה הישראלית היום? הציעו רעיונות כגון: קמפיין נגד שנאת חינם / פנייה לילדים מקבוצות שונות משלכם בחברה (עיר שונה, מגזר שונה) / התנדבות בקהילה או כל דבר אחר שיכול לסייע.

PDF