צפו בסרטון ראשית הציונות באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. איזו קבוצה הייתה הראשונה שעלתה לארץ ישראל? מה היא עשתה, ומה הייתה חשיבותה?
  2. מה הקשר בין אמנציפציה לאנטישמיות?
  3. האם לדעתכם יהודים שגרים כיום מחוץ לישראל סובלים מאנטישמיות? בססו את התשובה שלכם על אירועים אקטואליים שהתרחשו כלפי יהודים ברחבי העולם.
  4. מהי ציונות בשבילכם? האם אתם מרגישים ציונים? תנו דוגמאות למעשים שמתרחשים היום במדינת ישראל שלדעתכם מבטאים ציונות.
  5. כיצד אפשר לעודד בימינו עלייה של יהודים למדינת ישראל? הביאו לידי ביטוי את הרעיונות שלכם במודעה, בסרטון או בכרזה שקוראים ליהודים לעלות לארץ.

PDF