צפו בסרטון שמחת תורה באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. מה מציינים בחג שמחת תורה, ומהם המנהגים האופייניים לחג זה?
  2. ספר התורה אינו נראה כמו ספר רגיל.

תארו כיצד נראה ספר תורה, על מה הוא נכתב, ובמה כותבים בו.

  1. מה לדעתכם מסמלת הקריאה החוזרת בכל שנה של ספר התורה? לאילו מנהגים יהודיים נוספים מתקשרת מחזוריות זו?
  2. "שישו ושמחו בשמחת תורה".

בחרו באחת מהמשימות הבאות:

  • חשבו על אירוע, על מקרה או על חוויה ששימחו אתכם במיוחד. כתבו מה שימח אתכם במקרה זה, וכיצד השמחה שלכם באה לידי ביטוי.
  • ספרו כיצד אתם מציינים את חג שמחת תורה. האם יש מנהגים מסוימים שאתם משתתפים בהם במסגרת הקהילה או המשפחה? שתפו בחוויה שזכורה לכם מחג זה. תוכלו לבקש גם מבן משפחה לספר לכם על חוויה הזכורה לו משמחת תורה.
  • במסורת היהודית ישנה חשיבות רבה למעלת השמחה, והיא מוזכרת בחגים רבים כמו בסוכות ("ושמחת בחגיך") ובחודש אדר, שבו חוגגים את פורים ("משנכנס אדר מרבין בשמחה"), ואף המעטת השמחה בחודש אב שבו נחרב בית המקדש. מדוע לדעתכם השמחה זוכה לחשיבות רבה כל כך ביהדות?
PDF