צפו בסרטון עשר המכות באתר בריינפופ. לאחר הצפייה ענו על החידון במשוב מידי.

מלאו את המשימות הבאות:

  1. כתבו את שמות עשרת המכות, וציינו:
  • מה קורה בכל מכה.
  • במה פגעה כל מכה? ברכוש, בנוחות החיים של המצרים, בגופם של המצרים? יכולה להיות יותר מאפשרות אחת.
  1. מדוע לא נכנע פרעה אחרי המכה הראשונה?
  2. מה המשמעות של רצף האותיות הכתובות על חולצתו של תום?
  3. בהגדה של פסח מסופר על רבי יהודה שהרכיב שלוש מלים מראשי התיבות של עשר המכות: דצ"ך עד"ש באח"ב. הציעו ראשי תיבות משלכם שקל יהיה לזכור (רמז: כדאי להרכיב מהאותיות מילים בעלות משמעות כמו צע"ד או חד"ש).
PDF