מטרת המשחק

המשחק חווייתי לתלמידים, ומאפשר בדיקת ידע לאחר הצפייה בסרטוני בריינפופ.

מטרה פדגוגית: המשחק מספק חוויית צפייה ולמידה מהסרטונים ומשאר תוכני בריינפופ הקשורים לעצמאות ישראל, תוך התמקדות בפרטים וברעיונות השונים כדי להצליח בו.

 מה צריך?

שלטים של מובי ובהם כיתוב: אמת, שקר. כל קבוצה תקבל שני שלטים.

*איור מצורף

 מהלך המשחק

אפשרו לילדים לצפות מראש בסרטוני בריינפופ בנושא עצמאות ישראל, והקריאו להם את משפטי האמת ואת משפטי השקר המצורפים, המבוססים על תוכני בריינפופ. חלקו את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תחזיק בשני שלטים: שלט אמת ושלט שקר. בכל פעם שתקריאו את אחד ממשפטי האמת או ממשפטי השקר שהכנתם, התלמידים יתבקשו להרים את השלט המתאים. הקבוצה המנצחת היא זו שהשיגה את מספר התשובות הנכונות הגבוה ביותר.

PDF