שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה אתם יודעים על יהודי אתיופיה? (סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

מה הייתם רוצים לדעת על אופן עלייתם לישראל? (העלאת אפשרויות, סיעור מוחות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:57: כיצד בא לידי ביטוי הרצון של יהודי אתיופיה לעלות לארץ ישראל? (סיכום מידע, פענוח מידע, הסקת מסקנות)

תזמון 03:18: מהם הקשיים שחוו העולים מאתיופיה במהלך העלייה לארץ? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:48: מדוע "מבצע שלמה" נקרא כך? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

כיצד השתלבו יהודי אתיופיה בישראל? חשבו על השתלבותם בפן החברתי, התעסוקתי והתרבותי. (העלאת אפשרויות, טיעון, השוואה, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מבצעי העלייה מאתיופיה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.