שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי זווית? הסתכלו סביבכם ונסו לזהות זוויות. (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

מדוע חשוב לדעתכם למדוד זוויות? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:57: אילו סוגי זוויות קיימות, וכמה מעלות יש בכל אחת מהן? (סיכום מידע)

תזמון 02:45: אילו סוגי משולשים קיימים? אפיינו אותם על פי זוויותיהם. (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 03:13: כיצד נקראות שתי זוויות שיוצרות יחד זווית ישרה? (סיכום מידע)

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

במהלך הסרטון מופיעים איורים של שעון. בחרו בחמש שעות שונות בשעון, וציינו אילו סוגי זוויות יוצרות השעות השונות. (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין זוויות. (העלאת השערות, טיעון)

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.