שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי עצמאות? (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות)

מה אתם יודעים על מלחמת העצמאות ועל התקופה שבה התחוללה? (סיעור מוחות, טיעון, בדיקת ידע קודם)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:25: מה היו הסיבות לפרוץ מלחמת העצמאות? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

תזמון  :02:50 מהו "מבצע נחשון", ומה היו תוצאותיו? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 06:15: כיצד הסתיימה המלחמה, ומה היו תוצאותיה הן בצד היהודי והן בצד הערבי? (סיכום מידע, פענוח מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

במלחמת העצמאות נפלו אלפי לוחמים ואזרחים יהודים בדרך לניצחון. מדוע לדעתכם הסכים היישוב העברי בארץ לשלם מחיר כה כבד למען השגת העצמאות? (העלאת אפשרויות, טיעון, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין מלחמת העצמאות. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 05:16 מופיעות שתי מפות זו לצד זו: מימין המפה לפי תוכנית החלוקה של האו"ם, ומשמאל מפת ישראל לאחר מלחמת העצמאות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולהסביר לתלמידים מהי "תוכנית החלוקה". השוו בין שתי המפות. בדקו יחד אילו אזורים התווספו למדינת ישראל בתום מלחמת העצמאות.