שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהי ציונות? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם יודעים כיצד באה לידי ביטוי הציונות לפני הקמתה של מדינת ישראל? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:30: מהי אנטישמיות, וכיצד השפיעה על יהודי אירופה? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:19: מהי אגודת ביל"ו, ומה היה פועלה בארץ ישראל? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 04:59: מה היה חזונו של בנימין זאב הרצל? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

האם לדעתכם הציונות קיימת גם בימינו? תנו דוגמאות מחייכם, מסיפורים ששמעתם ועוד. (העלאת אפשרויות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין הסרטון "ראשית הציונות". (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:13 מופיעים חמישה ממנהיגי התנועה הציונית. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולחלק את התלמידים לחמש קבוצות. כל קבוצה תמצא ברשת פרטים על אודות אישיות אחת. הפרטים צריכים לכלול התייחסות לתרומה של המנהיג לתנועה הציונית. כל קבוצה תציג את עבודתה במליאה.