שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על חיים נחמן ביאליק? מה אתם יודעים עליו? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם)

האם אתם מכירים שירים שכתב חיים נחמן ביאליק? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשריות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:39: מה מבטא ביאליק בשירו "אל הציפור"? (סיכום מידע)

תזמון 2:59: כיצד קירב ביאליק יצירות יהודיות עתיקות לקוראי העברית בני זמנו? (סיכום מידע)

תזמון 3:48: איזה תחום חדש יצר ביאליק ביצירותיו? ומה גרם לו לעשות זאת? (סיכום מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

ביאליק נחשב למשורר הלאומי של ישראל ולאחד האנשים החשובים והמשפיעים בתרבות העברית. מהן הסיבות לכך? (העלאת אפשרויות, סיכום מידע, הסקת מסקנות, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין חיים נחמן ביאליק. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 0:54 מופיעות מילות השיר "אל הציפור", השיר הראשון שכתב ח"נ ביאליק. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולקרוא עם התלמידים את המילים. נסו לשער כיצד קורות חייו של ביאליק השפיעו על יצירותיו. התייחסו לגעגועים ולרצון שלו לעלות לארץ ישראל. כמו כן שוחחו על הציפור המופיעה כמוטיב חוזר ביצירותיו. האם אתם מכירים סופרים או משוררים נוספים שהשתמשו במוטיב חוזר ביצירותיהם?