שאלות לדיון לפני הצפייה:

מה הן פחמימות?

באילו מאכלים יש הרבה פחמימות לדעתכם? (העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:26: מה ההבדל בין גלוקוז לסוכרוז? (השוואה)

תזמון 02:38: במה דומים העמילנים והסיבים? במה הם שונים? (השוואה)

תזמון 04:36: מאילו סוגי מזונות כדאי להימנע ומדוע? (זיהוי גורמים והשלכות, הסקת מסקנות) 

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו מזונות המכילים פחמימות אתם אוכלים לרוב? מאילו אתם צריכים להימנע ומדוע? (זיהוי גורמים והשלכות, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר לנושא שלמדתם. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

לאחר צפייה בסרטון במלואו הראו לילדים את אבות המזון בתזמון 4:43, ובקשו מהתלמידים לתת דוגמה למאכל הנמנה עם הקבוצות השונות של אבות המזון. בקשו מהתלמידים לחשוב על הרגלי התזונה שלהם, האם ישנו אב מזון דומיננטי יותר בתזונתם?