שאלות לדיון לפני הצפייה:

אילו דברים אתם יודעים על נגיף הקורונה? (סיעור מוחות, בדיקת ידע קודם)

מה הייתם רוצים לדעת על נגיף הקורונה? (סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 1:00: מהם נגיפים? מדוע נגיף הקורונה נקרא כך? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 2:15: במה דומים תסמיני המחלה שגורם נגיף הקורונה לאלה של הצטננות רגילה, ובמה הם שונים? (השוואה, ניגוד)

תזמון 4:44: מדוע חשוב לצרוך מידע על התפרצות נגיפים ממקורות מידע אמינים כמו משרד הבריאות? (סיכום מידע, טיעון)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו פעולות אפשר לעשות כדי לצמצם את הפצת נגיף הקורונה? (סיכום מידע, טיעון)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין נגיף הקורונה. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 1:52 מופיע איור שמראה אנשים הרגישים יותר לנגיף. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבדוק עם התלמידים אם הם יודעים למה הכוונה "מערכת חיסון חלשה" או "מחלות רקע", ואילו קבוצות באוכלוסייה נמנות עם קטגוריה זו.