שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם שמעתם על דוד וגוליית מתקופת המקרא? מה אתם יודעים עליהם? (בדיקת ידע קודם, העלת אפשרויות)

דמיינו שאתם צופים בקרב בין ילד קטן לאיש מלחמה גדול ומנוסה, מי לדעתכם ינצח ולמה? (העלאת אפשרויות, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 2:52: מי מבין בני ישי נבחר למלך, וכיצד מושח שמואל את מי שנבחר למלך הבא של ישראל? (סיכום מידע)

תזמון 4:08: מה מציע גוליית לעם ישראל? על פי הצעתו, מה יקרה למי שיפסיד בקרב? (סיכום מידע)

תזמון 5:31: מדוע לא חשש דוד מהמלחמה עם גוליית למרות פערי הכוחות ביניהם?

תזמון 6:40: כיצד ניצח דוד את גוליית בקרב? (סיכום מידע, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

הסיפור של דוד וגוליית מבקש ללמד אותנו שחשוב להסתכל אל לב האדם ולא בחיצוניותו, ושיש חשיבות רבה לאמונה באל ועקב כך גם בעצמך. הסבירו כיצד מסרים אלו באים לידי ביטוי בסיפור המקראי. (טיעון, סיבה ותוצאה, הסקת מסקנות, העלאת אפשרויות, השוואה)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין דוד וגוליית. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 2:39 מופיע איור ובו שמואל נוסך שמן על ראשו של דוד ומושח אותו למלך. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולבדוק עם התלמידים מה פירוש המילים נוסך ומושח. בדקו אם התלמידים יודעים אילו דמויות נוספות היו נמשחות בשמן המשחה בתקופת המקרא, אילו כלים מיוחדים נמשחו בשמן זה וממה היה עשוי.