שאלות לדיון לפני הצפייה:

מקומות רבים בארץ (רחובות, אוניברסיטה, נמל תעופה) נקראים על שמו של דוד בן גוריון. מדוע לדעתכם זכה לכבוד הזה? (בדיקת ידע קודם, סיעור מוחות, טיעון)

מי היה דוד בן גוריון, ומה הייתם רוצים לדעת עליו? (בדיקת ידע קודם, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

תזמון 01:18: במה עסק דוד בן גוריון מאז שעלה לארץ ועד שגורש ממנה על ידי הטורקים העות'מאנים? (סיכום מידע)

תזמון 02:01: דוד בן גוריון היה אחד המנהיגים הבולטים של היישוב היהודי לפני הקמת המדינה. באילו תפקידים כיהן? (סיכום מידע, פענוח מידע)

תזמון 02:55: איזה אירוע משמעותי אירע בה' באייר תש"ח, ומה היה תפקידו של דוד בן גוריון באירוע זה? (סיכום מידע)

תזמון 03:17: דוד בן גוריון עזב את הפוליטיקה ועבר לגור בשדה בוקר. מה היה הרעיון שעמד מאחורי צעד זה? (סיכום ידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

אילו תכונות נדרשות ממנהיג, והאם לדעתכם תכונות אלו התקיימו אצל דוד בן גוריון? (טיעון, הסקת מסקנות)

התבוננו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם לבין דוד בן גוריון. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

בתזמון 02:25 מוצג ציטוט של דוד בן גוריון. אנו ממליצים לעצור את הסרטון בנקודה זו, ולהסביר מהו הספר הלבן. נסו עם התלמידים יחד להבין למה התכוון דוד בן גוריון כשאמר: "עלינו לעזור לאנגלים במלחמה כאילו אין ספר לבן, ולהיאבק בספר הלבן כאילו אין מלחמה".