שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם ראיתם את הסימן "מירכאות" בסיפור או בעיתון שקראתם? מה לדעתכם תפקידו בטקסט? (חיבור רגשי, סיעור מוחות, העלאת אפשרויות)

חשבו על ספר שקראתם לאחרונה: כיצד כתב הסופר שיחה בין דמויות בסיפור? (חיבור רגשי, העלאת אפשרויות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 0:59: מהו דו שיח? (פענוח מידע, סיכום מידע)

תזמון 02:26: מה ההבדל בין כתיבת דו שיח בקומיקס לכתיבה בספר ילדים? (סיכום מידע)

תזמון 04:00: אילו דגשים חשוב לזכור במהלך כתיבת דו שיח? (סיכום מידע, פענוח מידע)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

כתבו דו שיח קצר בין שתי דמויות. בכתיבתכם התייחסו להנחיות סגנון הכתיבה וסימני הפיסוק. הביעו בדו שיח את אופי הדמויות ורגשותיהם. (טיעון, חיבור רגשי, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין דו שיח. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

טיפ למורה!

בתזמון 0:56 מוצגים סוגים שונים של סוגות ספרותיות. אנו ממליצים לעצור בתזמון זה, ולשאול את הילדים אילו סוגים שונים של יצירות הם קראו בעבר, וכיצד נכתב הדיאלוג בין הדמויות ביצירות אלו.