שאלות לדיון לפני הצפייה:

האם אתם מכירים את המילה אתיקה? מה פירושה? (סיעור מוחות)

מה לדעתכם המשמעות של "אתיקה ברשת"? (העלאת השערות)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 02:57: מדוע אנשים נוטים להיות בוטים או אגרסיביים באינטרנט יותר מאשר פנים אל פנים? (ייצוג ידע)

תזמון 04:10: מדוע קשה יותר להבחין ברשת בין בדיחה להעלבה? (ייצוג ידע)

תזמון 05:16: מתי  מותר לשתף ברשת דברים הקשורים לאדם אחר? (הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

איך נוכל לתרגל אתיקה ברשת? (רפלקציה)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין אתיקה ברשת. (העלאת השערות, טיעון)

 

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.

 

טיפ למורה!

עצרו את הסרטון בתזמון 3:48, שבו אנחנו רואים את ההודעה שכתבה התלמידה. הציעו נוסח אחר להודעה, המתאים להתכתבות עם מורה.