שאלות לדיון לפני הצפייה:

מהו כושר גופני? (בדיקת ידע קודם)

מדוע לדעתכם חשוב לבצע פעילות גופנית, והאם אתם מבצעים פעילות גופנית? (העלאת אפשרויות, בדיקת ידע קודם, טיעון)

 

שאלות לתלמידים במהלך הצפייה (נקודות עצירה):

עצרו את הצפייה בסרטון בתזמונים הבאים, ושאלו את התלמידים שאלות כדי לשמור על ערנות ועל מיקוד, וכדי לוודא הבנה.

תזמון 01:20: כיצד גופנו מפיק תועלת מפעילות גופנית? אילו איברים ומערכות גוף מושפעים לטובה מפעילות זו? (סיכום מידע, טיעון)

תזמון 1:35: כיצד הפעילות הגופנית מפחיתה את הסיכון לפתח בעיות בריאותיות כגון מחלות לב ולחץ דם גבוה? (סיכום מידע, טיעון, הסקת מסקנות)

תזמון 2:12: אילו הצעות לפעילות גופנית בימים קרים מועלות בסרטון? הוסיפו הצעות משלכם. (סיכום מידע, העלאת אפשרויות, הסקת מסקנות)

 

שאלות לסיכום לאחר הצפייה:

היזכרו בתחושתכם לאחר פעילות גופנית שביצעתם. האם הרגשתם טוב יותר מבחינה גופנית או נפשית? נסו להסביר מדוע לפי מה שלמדתם בסרטון. (זיהוי גורמים והשלכות, חיבור רגשי, הסקת מסקנות)

הסתכלו בנושאים הנוספים המופיעים בתחתית העמוד, ושערו מה הקשר ביניהם ובין כושר גופני. (העלאת השערות, טיעון)

אנו ממליצים להעלות בכיתה שאלות בנושא הנלמד לפני הצפייה בסרטון, כדי לעורר סקרנות ולעודד חשיבה, ולאחר מכן לצפות בסרטון.